Sme manažéri s dokladovateľnou úspešnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami v manažmente.

V Škole manažéra je našim cieľom pútavou no jednoduchou a zrozumiteľnou formou zoznámiť začínajúcich aj súčasných manažérov s praktickými stránkami práce manažéra a podnietiť tak ich rozvoj, ktorý im napomôže pri plnení zvolených cieľov.

Na trhu pôsobí množstvo firiem, ktoré ponúkajú riešenia a témy, ktoré však nikdy nezažili a u ktorých chýba reálna prax pre ich tvrdenia.

V Škole manažéra všetky doporučené postupy vychádzajú z našich praktických skúseností tzn. hovoríme vždy o témach a doporučeniach, ktoré sme reálne aplikovali v našej manažérskej praxi a priniesli nám želané výsledky a efekt. Pre každú oblasť tak vieme pomenovať konkrétnu situáciu , ktorá potvrdzuje nami prezentovanú tému.

Naše najpopulárnejšie kurzy

Najpopulárnejšie manažérske kurzy a lekcie